Биз хақимизда

Таълим – тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш, уни замон талаблари даражасига  кўтариш, миллий кадрлар тайёрлашнинг янги тизимини барпо этиш, баркамол, салоҳиятли авлодни тарбиялаш ҳозирги кунда Давлат сиёсатининг устувор йўналишидир. Олий ўқув юртларининг асосий вазифаси бу-жамиятга юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш ҳисобланади.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”га мувофиқ  олий таълим тизимидаги ислоҳотлардан кўзда тутилган  асосий мақсад ҳам   ҳар  бир мутахассисни тайёрлаш истиқболига  қаратилиши, ҳаёт талаб қилаётган ихтисосликларни кенгайтиришга, келажакда қандай кадрларга эҳтиёж борлигини аниқлашнинг йўл-йўриғи ва усулларини ўрганишга, илғор хорижий мамлакатларнинг тажрибаларини мужассамлаштиришга, энг асосийси- таълимни инсонийлаштиришга қаратилган.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» асосида таълим ислохотини амалга ошириш хамда даволаш иши ўқитувчиси, умумий амалиёт шифокорини тайёрлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 25 майдаги 228- сонли буйруғи асосида  Биринчи Тошкент Давлат Тиббиёт Институти Ректорининг 1998 йил 30 август 140- сонли буйруғи билан даволаш факультети қошида “касбий таълим йўналиши” бўйича тиббий педагогика бўлими ташкил этилди. Кейинчалик бу бўлим мустақил факультет бўлиб ажралиб чиқди.

Ҳозирги кунда факультетда тиббиёт коллежлари  ва тиббиёт институтлари учун юқори савияли педагоглар хамда умумий амалиёт шифокори тайёрланмоқда.

Факультетда ўқув жараёни Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус Таълим Вазирлиги томонидан 2002 йил 28 февралдаги  ВМ-343-14-7201-02 сонли  буйруғи билан тасдикланган Давлат таълим стандартлари ва шунга асосан тузилган Намунавий ўқув дастури ва шунга мувофиқ  тайёрланган Ишчи ўқув режа асосида олиб борилмоқда.

Фанлар бўйича ўқув дастурлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 10 июлдаги 28-сонли буйруғи билан тасдиқланган.


Бизнинг жамоа:Хамраев Аброр Асрарович

Тиббий педагогика факультети декани
Тел. (+99894) 685-77-00
Тошкент ш., Фаробий 2
dr.khamraev­_a@mail.ru


Шаумаров Азизхон Завқиевич

Тиббий педагогика факультети декан ўринбосари
Тел. (99897) 776-07-03
Тошкент ш., Фаробий 2
azizkhon.shaumarov@tma.uz


Тавашаров Баходир Назарович    

Тиббий педагогика факультети декан ўринбосари
Тел. (99890) 933-14-70
Тошкент ш., Фаробий 2
bahodir.tavasharov@tma.uz


Умаров Жасур Мирхомидович

 Тиббий педагогика факультети услубчиси
Тел. (+99897) 733-14-35
Тошкент ш., Фаробий  2
dr.jasur@mail.ru


Рустамова Сурайё Шахобовна

Тиббий педагогика факультети маънавият-маърифат
ишлари бўйича декан ўринбосари
Тел. (99897) 730-69-79
Тошкент ш., Фаробий  2
surayo.rustamova@tma.uz


Раҳматова Шоҳсанам Суръат қизи

Тиббий педагогика факультети услубчиси

Тел. (99871) 2148907

Тошкент ш., Фаробий  2

shoxsanam.raxmatova.96@mail.ru


Зоиржонова Комола Собиржон қизи

Тиббий педагогика факультети иш юритувчиси

Тел. (99897) 701-09-61

Тошкент ш., Фаробий  2

zoirjonova.k@mail.ru


Шермухамедова Шахноза Абдулхаким қизи

Тиббий педагогика факультети иш юритувчиси

Тел. (99871) 2148907

Тошкент ш., Фаробий  2

Shermuhamedova7777@mail.ru